– Chúng tôi bảo hành 12 tháng ở chế độ cao nhất 1 đổi 1. Bảo Hành điện tử, không cần giữ hóa đơn.

– Chúng tôi hỗ trợ dán màn hình, vệ sinh miễn phí trọn đời máy.

– Nếu có bất kỳ lỗi phần mềm do máy hoặc do khách, cửa hàng sẽ xử lý qua teamview hoặc trực tiếp tại cửa hàng.

– Tất cả khách hàng mua máy sẽ được thay thế, sửa chữa link kiện sau bảo hành với giá không lợi nhuận.

– Hỗ trợ đổi máy cũ với giá tốt khi máy được mua tại cửa hàng.

I. Sản phẩm mới

1. Đối với Máy tính:

– 7 ngày đầu: 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…).

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị sản phẩm lỗi.

– Sau 7 ngày: 1 đổi 1, Chúng tôi gửi bảo hành hãng.

Hãng sẽ đổi máy mới cho khách hàng, không sửa chữa. Thời gian gửi máy đi bảo hành trong khoảng 4-6 tuần (trừ trường hợp phát sinh như dịch bệnh, thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác).

Chúng tôi sẽ cho khách hàng mượn 1 máy khác trong quá trình gửi bảo hành hãng.

Sau 12 tuần máy gửi Bảo Hành chưa về, Chúng tôi sẽ đổi máy mới cho khách hàng vì sự chậm trễ không đáng có.

* Lưu ý: Quy trình bảo hành, mượn máy sẽ được thực hiện tại cửa hàng. Nếu khách hàng ở tỉnh, thành phố khác ngoài Hà Nội mà gửi vận chuyển máy lên bảo hành thì chi phí gửi và trả bảo hành Chúng tôi sẽ chịu. Còn chi phí gửi máy khác cho khách hàng mượn dùng tạm khách hàng sẽ tự chi trả.

Trong quá trình mượn và dùng máy của cửa hàng khách hàng cần phải bảo quản và đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn khi trả lại. Nếu có vấn đề gì phát sinh, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm.

2. Đối với Phụ kiện:

– Bảo hành 6 Tháng 1 đổi 1 với phụ kiện tương đương.

II. Sản phẩm cũ – đã qua sử dụng

(Dùng thử 7 ngày, có thể đổi sang cấu hình khác nếu thích, không cần lý do)

1. Đối với Máy tính:

– 7 ngày đầu: 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…) , hoặc khách hàng có thể đổi sang máy khách nếu thích không cần lý do.

– Sau 7 ngày:

+ Nếu còn bảo hành hãng: Chúng tôi sẽ gửi bảo hành hãng. Hãng sẽ đổi máy mới cho khách hàng, không sửa chữa.

Thời gian gửi máy đi bảo hành trong khoảng 4-6 tuần (trừ trường hợp phát sinh như dịch bệnh, thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác).

Chúng tôi sẽ cho khách hàng mượn 1 máy khác trong quá trình gửi bảo hành hãng.

Sau 12 tuần máy gửi Bảo Hành chưa về, Chúng tôi sẽ đổi máy khác cho khách hàng vì sự chậm trễ không đáng có.

+ Nếu máy hết bảo hành hãng: Chúng tôi bảo hành, với các lỗi dễ dàng sửa chữa như lỗi phím, lỗi cam, lỗi pin, lỗi màn… Chúng tôi sẽ thay thế miễn phí linh kiện.

Các trường hợp hỏng hóc những chi tiết Main không sửa chữa được Chúng tôi sẽ đổi cho khách hàng 1 máy khác cùng mẫu, cùng dung lượng.

* Lưu ý: Quy trình bảo hành, mượn máy sẽ được thực hiện tại cửa hàng. Nếu khách hàng ở tỉnh, thành phố khác ngoài Hà Nội mà gửi vận chuyển máy lên bảo hành thì chi phí gửi và trả bảo hành Chúng tôi sẽ chịu. Còn chi phí gửi máy khác cho khách hàng mượn dùng tạm khách hàng sẽ tự chi trả.

Trong quá trình mượn và dùng máy của cửa hàng khách hàng cần phải bảo quản và đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn khi trả lại. Nếu có vấn đề gì phát sinh, khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm.

2. Đối với Phụ kiện:

– Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 với phụ kiện tương đương.